Проверка за кражба на ток

Ежедневно чуваме новини за кражба на ток в различни градове и села по най-различен начин.

Кражбите на електроенергия зачистиха поради високата и непрастанно повишаваща се чена на електричеството, както и обедняването и свиването на приходите. Хората проявяват хитрост и измислят начини за да задоволят потребностите си от електрическа енергия като крадат ток.

Проблема в повечето случай е че се краде реално от друг съвестен потребител и платец на електроенергия.

Крадците на ток не го осъзнават и си мислят че крадат от електроразпределителното дружество или държавата. Така се стига до конфликт и остра нужда от намеса и откриване кражбата на ток и евентуалното и отстраняване.

Честа гледка е някои абонат да няма електромер и дори предпазител обаче да си ползва електричество.
Кражбата на ток в РБългария е наказуема като всяко друго престъпление.
Кражбата на ток се води нерегламентирано присъединяване към електропреносната мрежа и се урежда в Чл 234 в НК. Наказанието е до 15 000 лв и лишаване от свобода. Престъплението е от общ характер и се завежда служебно от прокуратурата, но все пак е необходим сигнал и най-вече доказателства за наличие на кражба.

Доказателството за кражба на ток се нарича Констативен протокол за установяване и доказване кражба на ток. Този протокол ние екип от Електросити издаваме по заявка на поръчител и правим съответната проверка за кражба. След доказването се документира и констатира съответното нарушение. Поръчителя с въпросният констативен протокол доказва кражбата пред съответният орган.

Когато имате съмнение за кражба на ток не бива да разгласявате съмненията си мeжду съседи,при първа възможност се обърнете към Електросити за извършване на проверка за кражба на ток.
Много от потърпевшите при незаконно прикачане към тяхната електрическа инсталация се обръщат към районното разпределително дружество или полицията, но те нямат тези правомощия да открият тази кражба и решението на проблема се забавя. Затова директно преминете към професионална и лицензирана фирма за откриване кражба на ток.

Как да разбера дали се краде ток от мен? Това е често задаван въпрос!
За да разберете със 100% сигурност дали се краде от вашата партида или не, е проверката за кражба на ток, но преди да премините към проверка направете следните проучвания сами.

Когато получите по-висока сметка за ток за първи месец не означава задължително кражба на ток. Възможно да е грешка при засичането на данните или просто инкасаторска грешка. Ако и втори месец ви доиде също висока сметка необичайна за вас, то вече има предпоставка за кражба.


Ако проявите интерес може да отправите запитване чрез формата за контакт в сайта или позвънете на: 0889444966, 0877444966, 02/9250788 в офиса ни.